Jump to content

Shwai

Neet di̱ Wikipedia
Shwai jhyang

Shwai (á̱kpa: shwaí) yet a̱bacyuang nyám ja ji̱ byia̱ nfeap a̱ni a̱wot ji̱ si̱ ka mbyia̱ a̱meang ma̱ng sunsong ma̱ng ga̱swan, á̱ mun lyen mba ma̱ng ta̱m mba hu di̱ shyei nzwa kywat ma̱ng koot tong (nang mi̱ kak tangka̱i shwai ku lan yet a̱ni).

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]