Sot Tswot A̱laua̱titak Real Madrid

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sot Tswot A̱laua̱titak Real Madrid á̱ ngyei ma̱ng Real Madrid a̱ni yet Sot a̱yaagwak ja ji̱ shyia̱ ma̱ a̱byin Si̱pen a̱ni. Sot ji shyia̱ ma̱ng swat hu mami a̱gba̱ndang a̱keang á̱ ngyei Madrid a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]