Tzoot

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tzoot yet a̱fan kya(nyam a̱sa̱khwot) ka shyi a̱ni a̱wot nkukup ngu na shyia̱ ya̱yaat ma̱ng vam hu ba. A̱ byia̱ nam ba̱t, a̱wot vam hu si̱ li sha̱shet.

Tzoot byia̱ zum a̱nu na̱ng a̱kwui a̱ni, ba̱ laai ma̱ng sa̱kwot má̱ ghyui nya, á̱ghyiang á̱niet báng ba a̱mali.

Ta̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]