Jump to content

Vwuo

Neet di̱ Wikipedia

Vwuo yet tangka̱i naat á̱ mbwuot hwa nang á̱ nyia̱ á̱ ka gwai fwuo hu, a̱wot di̱n jen jhyang ku yet kyang tyiet hwa. Vwuo vwuon ma̱ng ta̱m, ku lan yet kyang a̱za̱za̱rak a̱di̱dam fwuo hwa a̱ni

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]