Jump to content

Wuhan

Neet di̱ Wikipedia
Wuhan
武汉
Wǔhàn
A̱byia̱k A̱ghyui Yangtze mi̱ Wuhan
A̱vwuo ka nang Wuhan nshyia̱ a̱ni mi̱ Hubei

A̱keang Wuhan (a̱di̱dat lyuut Caina: 武汉; lyuut taada Caina: 武漢; pinyin: Wǔhàn; /ù.xân/) kya yet a̱keangtung Provin Hubei ma̱ a̱byin Ri̱pobi̱lik Á̱niet Caina ka. Kikya yet a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi kyai a̱byin mi̱ Hubei ma̱ng a̱si̱ gu swak ma̱ng shi á̱niet di̱ fam a̱byin A̱ka̱wa̱tyia̱ Caina hu, ma̱ng á̱niet ba̱ swak miliyon 11, ka̱ si̱ yet a̱gba̱ndang a̱keang a̱byin Caina a̱ yet a̱kubunyiung ma̱ng shi á̱niet a̱ si̱ ka ngyet a̱nyiung mami A̱ca̰cet A̱ka̱keang A̱ka̱wa̱tyia̱ a̱kubunyiung A̱byin Caina.