Jump to content

Yola

Neet di̱ Wikipedia

A̱keang Yola (Fa̱taa: Ƴoola), fa 'A̱gba̱ndang A̱byin' ku 'kyai a̱byin', ka̱ yet a̱gba̱ndang a̱keang, a̱keangtung a̱gba̱ndang a̱keang meang tyok ma̱ka̱wa̱tyia̱ Si̱tet A̱da̱mawa, Naijeriya. A Ka̱ shyia̱ a̱gbang a̱tak A̱ghyui Benuwe, ka̱ si̱ byia̱ shi á̱niet 336,648 (2010). Á̱ ka̱u Yola di̱ nkap nfeang nia.