Jump to content

Zok a̱shai

Neet di̱ Wikipedia

Zok a̱shai yet zok ja ji̱ shai si̱sak nang vam hu nyia̱ nta̱m jhyi ma̱ng ka̱u nkyang kyayak na̱ nok vam a̱ni nang a̱yaaproti̱n, hya̱u, ma̱ng kabohaidi̱ret, di̱n vak hu ku myim a̱ni bah.

Zok a̱shai
Kidee zwan mitokondriya

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]