Zwang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Zwang ji (á̱kpa: zwáng ji) fa kwan a̱yaat ma̱ng nkyang nzwang tsi̱tsak a̱ka̱keang, á̱ka̱tuk á̱niet, nnwap ma̱ng susot.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]