Jump to content

A̱bun Lati̱n

Neet di̱ Wikipedia
A̱bun Lati̱n
natural language, language variety
TafaLati̱n Jhyuk
A̱lyoot a̱gwomna̱ti ku mbyinsermo vulgaris Jhyuk
A̱byinRom gbangbang Jhyuk
Linguistic typologysubject–object–verb, fusional language Jhyuk
Lyuutlyuut Lati̱n Jhyuk
Has effectRoman, Germanic, Slavic Jhyuk
Wikimedia language codeno value Jhyuk

A̱bun Lati̱n, nang á̱ ka ndyen nang Lati̱n Á̱niet ku Lati̱n Konyan ma̱ng Konyan, yet ce swáng a̱lyiat Lati̱n hwa nang á̱ lyiat kuzatuk a̱ni á̱ ku lyiat neet di̱n jen Ngaan Ri̱pobi̱lik Rom ji ba̱ng si̱ nat.[1] A̱bun Lati̱n nang a̱lyoot njen lyiat a̱lyem ka si̱ byia̱ á̱niet ba̱ shim ma̱ng mba ba̱ nwai shim ma̱ng a̱nka a̱ni. Lati̱n nang á̱ ku lyiat a̱ni ku mi̱ nshyia̱ gbangbang mbeang da̱ a̱ka̱vwuo ma̱ a̱di̱di̱t. Á̱nietbyia̱lyen ba byia̱ a̱di̱dam a̱ vwuon da̱ a̱lyiat jen ji nang ku myim á̱ khap a̱gi̱gak ba á̱ nwuak a̱ni, mi̱ ku A̱bun Lati̱n ku yet a̱lyem vwuon kya oo -- a̱di̱dam á̱ghyang á̱niet wa wu. Raynouard si̱ kin mbyi̱k a̱di̱dam wuni si̱ tyia̱ tyorit mi̱ sa̱ncuri swak ma̱ng a̱kubunyiung wu. Da̱ a̱ta̱n nhu, tyorit hu ku tak nyia̱ swáng a̱lyiat ji á̱ ku lyuut a̱ni jija ku byin a̱lyem a̱ca̱cet á̱niet a̱byin ka a̱wot a̱lyem a̱kya si̱ mi̱ nvwuon ma̱ng a̱lyem ka nang á̱ ku lyiat ma̱ tai a̱ni, a̱wot á̱ si̱ ba̱ lak a̱di̱dam wuni.[2]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Herman 2000, p. 7
  2. Herman 2000, p. 5 "Comparative scholars, especially in the nineteenth century … tended to see Vulgar Latin and literary Latin as two very different kinds of language, or even two different languages altogether … but [this] is now out of date"