Sa:Pages with script errors

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

Ngwat mi̱ sa "Pages with script errors"

Ngwat 177 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 177.