Jump to content

A̱bwomtsot Wasulu

Neet di̱ Wikipedia
A̱bwomtsot Wasulu
music genre
Tafamusic of West Africa Jhyuk
A̱byin neetWassoulou Empire Jhyuk
Fam-a̱byin Wasulu mi̱ Jenshyung Afrika

Wasulu (Ba̱mba̱ra: Wasolo, Fi̱ransa: Wassoulou) yet tangka̱i a̱bwomtsot hwa nang á̱niet ma̱ a̱di̱di̱t cat a̱ni di̱ fam-a̱byin Jenshyung Afrika; á̱ ku bwuo a̱lyoot nka neet di̱ fam-a̱byin taada Wasulu hu hwa.[1]

Di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t, a̱nyiuk bya ni̱ bwom a̱bwomtsot Wasulu ka. Pyipyia̱ a̱lyiat nang á̱ ni̱ mbwom tazwa a̱ni huhwa yet tyei mman, a̱saat, ma̱ng nyeang a̱nyiuk ma̱ a̱di̱di̱t. Nkyangtsot bubwom na, ni̱nia yet soku (tangka̱i zunzom ghyang nang ku ni̱ kyiak a̱ghwop nkyangtsot bubwom mam-a̱fwun ghyáng na̱ neet di̱ bibyin nta a̱ni), byin jembe, kamalen nggoni (zunzom ywan a̱taa jhyang), karinyan (metal tube percussion) mbeang bolon (zunzom ywan naai jhyang). Á̱ ni̱ tyei a̱nwuat ka ma̱ng ta̱bam mi̱ di̱ wa̱i a̱pyia̱ a̱lyiat a̱bwom ka a̱wot a̱ghyang á̱niet nshyia̱ ba̱ kaat a̱tyubwom wu ka̱nang gu bwom sak a̱ni.

Á̱nietbwom Wasulu a̱ghyang ba̱ ku nyia̱ á̱pyia̱ mba a̱lyoot bya yet: Nahawa Doumbia,[2] Umu Sangare, Coumba Sidibe, Dienaba Diakite, Kagbe Sidibe, Sali Sidibe, Jah Youssouf, ma̱ng Fatoumata Diawara.[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. 1.0 1.1 Jon Lusk (5 Zwat A̱taa 2009). Coumba Sidibe: Malian singer who helped to popularise West African Wassoulou music (di̱n Shong). The Independent.
  2. Awesome Tapes From Africa to reissue Nahawa Doumbia’s debut album (di̱n Shong). Anton Spice (5 Zwat A̱ni̱nai 2019). The Vinyl Factory.