A̱ca̱t a̱tanu

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱ca̱t a̱tanu (A̱tak a̱nu) yet ca̱t ku ghuut ku tang a̱tak a̱nu a̱ni. A̱tak a̱nu ki kya shyia̱ kpa̱nkpaan ma̱ng kpang ma̱ng fwuo a̱tyubishyi ku nyam a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ghwughwu Jack Passion ma̱ng a̱junjung a̱cat a̱nu