Sa:Nkap vam

Neet di̱ Wikipedia

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

N

Ngwat mi̱ sa "Nkap vam"

Ngwat 13 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 13.