A̱fi̱fap a̱byin

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱fi̱fap a̱byin yet tamm a̱byin nang a̱sa̱khwot nyia̱ kpa̱mkpaan tyat a̱ni, a̱junjung a̱byin khwong a̱sa̱khwot(wu)/á̱kpa: a̱fi̱fap bibyin(wu), ndi̱m a̱byin(na).


Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]