A̱fi̱nfa̱n

Neet di̱ Wikipedia
a̱fi̱nfa̱n
organisms known by a particular common name
Á̱ ku nwuak a̱lyootcream, butter, a̱byii̱k Jhyuk
Unicode character🦋 Jhyuk

A̱fi̱nfa̱n (Rhopalocera) yet kyang chet ha ba̱ shi a̱kpa, ba̱ bu ni shyai li̱ a̱sa̱khwot nfeap , ma̱ng shyia kpasai, tsa byia̱ swoswon fi̱ri̱p meang. A̱kpa mba ka mi̱n a̱ mun ma̱ng a̱gba̱dang kwai Hedyloidea (a̱fi̱nfa̱n-nsum ) na shyia mi̱ A̱merika ) ma̱ng Pa̱pi̱lionoidea̱ ( ma̱ng a̱ghyang zan). A̱khwukhwop a̱fi̱nfa̱n á̱ ku lak li a̱ni wa kan khwi mi̱ a̱bwuk njen, ku tak ndyia mi̱llion 56 ma̱ gbang a̱ jau, ku nang á̱ ndam ba̱ bu na shi di̱n nkpam di̱ ma̱ng byan jen.

A̱fi̱nfa̱n


Mak fwuong : Byia̱ zwa shi a̱kpa–di̱ yong hu ni, 56–0 Ma

Papilio machaon
Scientis sang
Domain: Eukaryota
Tyok: Animalia
Kwai: Arthropoda
Ba nkwai: Insecta
A̱kum nkap: Lepidoptera
A̱di̱da̱i a̱kak: Rhopalocera
Kwai tai
 • Superfamily Hedyloidea:
  • Hedylidae
 • Superfamily Papilionoidea:
  • Hesperiidae
  • Lycaenidae
  • Nymphalidae
  • Papilionidae
  • Pieridae
  • Riodinidae

A̱fi̱nfa̱n byia̱ nkak naai nswuan chet, ma̱nang a̱kum holometabola̱n nkyang chet na chit a̱mgba̱m metamorphosis. A̱khwukhwop a̱si byi nfeap ba ni ma̱ng cyi ming a̱kyikyo nkyang khap nang ku ni ngyet a̱nwan a̱wot ku khwop ku kyat, kyang á̱ ngyei a̱manjhyit a̱ni, bya yaan kyayak hu.
terpillars, will feed.