A̱ga̱swan

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱ga̱swan (á̱kpa: á̱ga̱swan ba) yet a̱da̱dei nyam wa a̱ cong a̱byin a̱ni ma̱ng a̱ti̱tak ma̱ a̱di̱di̱t, a̱ shyia̱ ma̱ng kyangbwak nyám Formicadae hwa.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]