Jump to content

A̱gba̱ndang a̱gaat

Neet di̱ Wikipedia
a̱gba̱ndang a̱gaat
Tafaroad or street, transport infrastructure, architectural structure Jhyuk
Yet kapaddress Jhyuk
Lyuut IPAkaʀɛ̯r, kɘʀɛ̯ Jhyuk
Described at URLhttp://akp.nba.fi/wiki;katu Jhyuk
Model itemAppian Way, Unter den Linden, Cannery Row, Bukit Timah Road Jhyuk
A̱gba̱ndang a̱gaat savit mi̱ Royal Borough Kensington ma̱ng Chelsea mi̱ London.

A̱gba̱ndang a̱gaat wu (á̱kpa a̱ca̱cet a̱ka̱gaat na) yet a̱zaghyi ja da̱ a̱vwuo ka nang a̱ka̱nok nshyia̱ a̱ni. A̱ bu yet tyiang a̱byin ja ji̱ fworop a̱ka̱sa ka̱ a̱vwuo ka yet da̱ndi kya, nang á̱nietbishyi si̱ mi̱ ntung, bwoi nkhang, a̱wot ba̱ bu si̱ ncong ki bwan a̱ja. A̱gba̱ndang a̱gaat bu si̱ ngyet a̱tyong kya nang á̱ tyiri̱p a̱ni, a̱wot ka̱ vwuon mat sanggak ji nang á̱ ni̱ njhyi vak hu ka̱nang a̱vwuo ka khwot ba̱t a̱wot á̱ si̱ koot hu mi̱n a̱tsotswat nfang, ka̱ngka̱re, ku a̱ta̱bya̱k nfang a̱ni. A̱ shyat a̱ka̱cak a̱ghyang mi̱n hya̱u kwora̱ta hu, a̱wot á̱ si̱ khwi vak da̱ a̱ka̱cak ma̱ng nvak a̱taintuut, ku ka̱ doot á̱ bu nyia̱ á̱ jhyi nka da̱nian sanggak nang nkyangcung na nwai nghap a̱ni.

Gbangbang, a̱gba̱ndang a̱gaat ku fa mi̱n vak ku khwuk kpa̱kpai a̱ni. Jen jhyang á̱ ka nkyiak a̱gba̱ndang a̱gaat ku fa swang a̱lyiat tai si̱ vak ja mameang, kidee ja yet a̱khwukhwop A̱gba̱ndang A̱gaat Watling wu, a̱wot á̱nietnswat ma̱ a̱ca̱cet a̱ka̱keang mbeang á̱nietkhwom a̱ka̱keang ba ghwak a̱sa̱ra̱i nvak nghai nkyang nfeang na a̱ni mi̱ mmam a̱fwun: ta̱m hu nang vak nyian a̱ni huhwa yet a̱ka̱cyet ma̱ng shyei nkyang, a̱wot a̱gba̱ndang a̱gaat si̱ yet a̱vwuo a̱myim á̱kpa á̱niet kya.[1] Kídee a̱ca̱cet a̱ka̱gaat ji ja mun yet a̱vwuo á̱niet cyet ma̱ng a̱ti̱tak, a̱balyolwat nvak, mbeang a̱ca̱cet a̱ka̱gaat a̱ka̱watyia̱ a̱keang nang a̱niet ntuk a̱ni a̱wot nkyangcung vak si̱ mi̱n sweap a̱ni bah. Ma a̱nia wa, a̱ka̱ta̱lyen ma̱ng nvak cung a̱yaama̱to na mun yet kídee nvak ja, a̱wot á̱ghyang á̱niet ni̱ ngyei nna a̱ca̱cet a̱ka̱gaat.[2][3]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Dictionary.
  2. Road vs Street Archived 2014-02-04 at the Wayback Machine at Using English forum.
  3. Avenue vs Street at Using English forum.