A̱gbaat

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱gbaat
Subclass offurniture, a̱vwuonkwai, Q115300686 Jhyuk
Byia̱ ta̱mnda, human sexual behavior, sitting, lying, resting Jhyuk
A̱vwuoa̱swang, medical facility Jhyuk
Has immediate causenda Jhyuk
Unicode character🛏 Jhyuk
A̱swang mi̱ Detmold Open-air Museum ka̱ byia̱ a̱gbaat a̱ni

A̱gbaat yet kyang myian hwa nang á̱ nyia̱ ma̱ng lyem, a̱ka̱tako ku tswam a̱ni nang á̱ khat nda ku á̱ fwun tazwa nggu a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]