A̱ka̱ta

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱gwak a̱kat A̱tyap a̱ khwi a̱ka̱ta ma̱ a̱lyia̱ 2019 ma̱ a̱tuk mam A̱yet A̱tyap ka

A̱ka̱ta yet tangka̱i a̱kup a̱pyia̱ hwa nang á̱ khwi á̱ ngyerai mam, jen jhyang á̱ khwi di̱ shisham, jen jhyang mameang á̱ khwi á̱ nnyia̱ song. A̱ka̱ta beang cok a̱pyia̱ nang ma̱ng ta̱m a̱khwot a̱kwop a̱ni mbeang ta̱m a̱kat. Á̱ ka nkhwi nka di̱n jen tyiai fang ma̱ng ját khwi.

[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]

  1. Pauline Thomas (08 Zwat A̱kubunyiung 2007). The Wearing of Hats Fashion History (di̱n Shong). Fashion-era.com