Jump to content

A̱khwot Á̱kwop Tswazwa Naijeriya

Neet di̱ Wikipedia
A̱lama-fi̱ri̱ng A̱khwot A̱kwop Tswazwa Naijeriya

A̱khwot A̱kwop Tswazwa Naijeriya wu (Shong: Nigerian Air Force, NAF) yet sa jhyiung ja mi̱ A̱khwot Á̱kwop Naijeriya wu. Nggu wa yet sa ji̱ yet a̱shushyuo wu lan mi̱ sot A̱khwot Á̱kwop Naijeriya ji. A̱ si̱ yet jhyiung mi̱ a̱si̱ ji̱ swak ma̱ng shi a̱ni mami Afrika ma̱ng á̱nietnta̱m ba̱ tat kpa̱mkpaan ma̱ng 15,000 a̱ni[1] a si̱ byia̱ nkyangcung tswazwa nang ntangka̱i nyia̱ Cengdu F-7 Caina 8, ntangka̱i nyia̱ A̱lfa Jet Dassault-Dornier 13, JF-17 Thunder Block II 3 ma̱ng a̱ka̱man tswam Super Tucano 12, ntangka̱i nyia̱ FA nce M-346 24 nang á̱ ku nyia̱ oda a̱ni, a̱ca̱cet kukwon a̱sa̱khwot tswam ndong a̱si̱ A̱li̱kopta ma̱ a̱di̱di̱t, a̱yaadi̱ron ta̱gba̱k ba̱ byia̱ nkyangzwang, ma̱ng nkyangcung tswazwa a̱khwot a̱kwop nang á̱ shyei nkyang ma̱ng á̱na a̱ni.

  1. IISS Military Balance 2009 (di̱n Shong), p.314

A̱ka̱fwuop nta

[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]