Shong (a̱lyem)

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱ka̱vwuo nang á̱ ndyiat Shong mi̱ swanta hu (a̱ka̱vwuo nang Shong ja yet a̱lyem mbyin ka̱ swak ma̱ng shi á̱niet ma̱ a̱sa̱khwot bula ma̱ng a̱ka̱vwuo nang Shong ja yet a̱lyem a̱gwomna̱ti ku á̱ lyiat nji ba̱t a̱wot jija yet a̱lyem mbyin ka bah ma̱ a̱sa̱khwot kyai tswazwa)

A̱lyem Shong ku Nggi̱li̱t yet a̱lyem a̱nyiung kya di̱ lilyem Jaman Jenshyung ku yet kap sa lilyem Ndo-Yurop hu a̱ni, nang á̱tsak á̱niet ba̱ ku tsa lyiat ma̱ng a̱nka, bibya ku yet á̱niet jen tsa Nce A̱ka̱wa̱tyia̱ a̱byin Nggi̱lan ba. Á̱ ku si̱ mbwuo a̱lyoot Nggi̱li̱t ka neet Anggi̱let bibya, ba̱ yet a̱banwap a̱nyiung di̱ nwap A̱jaman gbangbang ji ka̱ ku neet bai a̱byin a̱k̃ya nang á̱ ngyei A̱gba̱ndang Bi̱ri̱ti̱n a̱ni, a̱wot á̱ si̱ ka nang fam a̱byin mba hu a̱lyoot mba ka, Nggi̱lan á̱zanson. A̱mgba̱m lyulyoot nfeang hu neet Anggi̱liya, a̱fi̱fap-a̱byin a̱ghyang di̱ Kyai A̱sa̱khwot Ba̱ltik hu ku vwuon ma̱ng fam-a̱byin Anggi̱liya A̱tyin, fam A̱tyin a̱byin Nggi̱lan ku byia̱ ma̱ng a̱nhu a̱yaakawunti nang Norfolk, Suffolk ma̱ng Essex a̱ni. Lilyem ku lan a̱ swak byia̱ a̱meang ma̱ng Shong ji hwa yet Frisiya ma̱ng Sakson A̱tak, a̱wot swáng a̱lyiat nji ji ku kyiai ma̱ng lilyem Jaman ghyáng nang A̱khwukhwop Norse (a̱lyem Jaman A̱za a̱ghyang), ma̱ng Lati̱n mbeang Fi̱ransa.[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]

  1. Finkenstaedt, Thomas; Wolff, Dieter (1973). "Ordered profusion; studies in dictionaries and the English lexicon". C. Winter. ISBN 978-3-533-02253-4.