A̱kusuru

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱kusuru wu (á̱kpa: A̱yaakusuru ba) yet kyangzwa (ku nyam a̱mali) hwa, a̱ shi a̱ byii̱t a̱ si̱ byia̱ hya̱u. A̱ lat a̱za, zwa nggu ji la̱u ghwut di̱ yet a̱yaasai. Á̱ cok nggu di̱ nyia̱ nam wa ka̱ a̱ shi mmaai.


A̱yaakusuru
Tywei a̱kusuru

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]