A̱lakumi

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱lakumi a̱ byia̱ a̱gungung a̱ma a̱feang a̱ni

A̱lakumi wu (á̱kpa: a̱yaalakumi ba) yet a̱gba̱ndang nyam wa nang á̱nietbishyi ni̱ nyeak a̱ swan gu nat ma̱ng a̱mba da̱ a̱vwuo nang ba̱ naat a̱ni. A̱lakumi wu bu ni̱ kpa̱t kpa̱t. Jen jhyang á̱ ni̱ nok a̱susuut a̱toot ma̱ng cat a̱lakumi hu.[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. A̱lyiat A̱gwaza na di̱n Tyap: A̱li̱ka̱uli A̱fai (2015). "A̱cha̱chet Swáng A̰lyiat".