A̱lyoot a̱ka̱wa̱tyia̱

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱lyoot a̱ka̱wa̱tyia̱
name particle
Tafapersonal name Jhyuk
Yet kapfull name Jhyuk

Mi̱ ta̱ada ma̱di̱di̱t, a̱loot a̱ka̱wa̱tyia̱ kikya yet a̱loot a̱feang a̱tyubyishi ku a̱lyoot a̱tyia̱nbyin ka̱ shyia̱ á̱tung a̱lyoot ngaan a̱nyiu ka ku a̱ si a̱tyia̱akhop ka a̱ni. A̱lyoot a̱ka̱wa̱tyia̱ ka ni̱ shyia̱ lyuut hu a̱mgba̱m bah. Jen jyia̱n, a̱lyoot a̱kya yet a̱nyonywang wa.