A̱murum

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Nghwughwu a̱ka̱murum

A̱murum (á̱kpa: a̱ka̱murum) yet nyam a̱yit ja ji̱ yaan nam nyám a̱yit njhyang ma̱ng nkyangzwa a̱ni. A̱murum yet nyam jhyung ja mi̱ nyám ji̱ byia̱ ncat vam ma̱ng a̱bi̱baan nwuai mman a̱fai ma̱nang á̱nietbishyi a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]