A̱nggulu

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
a̱nggulu
organisms known by a particular common name
Tafabird Jhyuk

A̱nggulu ( á̱kpa: á̱nggulu á̱yaagugulu ba )bya, yet a̱gba̱ndang a̱man mami̱ kwai á̱kamam a̱byia ncat a̱pyia bah. anang gya nkum nkyan nakan hu ani.