Jump to content

A̱nietmbyin

Neet di̱ Wikipedia
A̱yang a̱ghyang ma̱ng nggwon nggu ka.

A̱nietmbyin wu (á̱kpa: á̱nietmbyin ba) yet a̱tyu wu a ba̱ng nggwon mi̱ sotbishyi nggu ji a̱ni. Mi̱ sot á̱nietbishyi ji, a̱nietmbyin wa yet a̱tyu a̱ ba̱ng nggwon (a̱ji wu, swang a̱lyiat "nggwon" ji fa a̱tyu nang a̱yin byin ku tyia̱ a̱ni a̱si̱ kuzang a̱lyia̱ a̱wa).

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]