Nggwon

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nggwon ka (á̱kpa mman na) yet a̱tyubishyi wa kyiak mi̱ di̱n jen byin ba̱ng si̱ tat jen nwuai fi̱ng a̱ni,[1][2] ku tsi̱tsak jen hyaat laai vam a̱banggwon ma̱ng nwuai fi̱ng.[3]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Child (di̱n Shong) TheFreeDictionary.com
  2. O'Toole MT (2013). "Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions" (di̱n Shong). P. 345. Elsevier Health Sciences. ISBN 978-0-323-07403-2
  3. Rathus SA (2013). Childhood and Adolescence: Voyages in Development (di̱n Shong). P. 48. Cengage Learning. ISBN 978-1-285-67759-0