A̱nyung

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱gba̱ndang zeam a̱ tyai a̱nyunyung nggu ba

A̱nyung ka (á̱kpa: a̱nyunyung ba) yet kap vam hwa ku shyia̱ ma̱ a̱nu a̱ni. A̱nyung kya ka̱ á̱ doot á̱ mmap kyang. A̱nyunyung bibya á̱ ngya nkyayak na. A̱nyunyung nyám yet mba di̱ sam nkyayak na̱ shyit a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]