A̱rom

Neet di̱ Wikipedia
A̱rom
historical ethnic group, cultural identity, human population, human population, human population
TafaEuropean people, Latins, inhabitant, inhabitant, inhabitant Jhyuk
Yet kapRomance people Jhyuk
A̱lyem mbyinLati̱n Jhyuk
Lilyem a̱ lyen lyiat, lyuut ku tyia̱ bwak ma̱ng a̱nhu a̱niLati̱n Jhyuk
Khwi ku nwuan-ta̱cya̱ancient Roman religion, Khwikristi Jhyuk
Time periodclassical antiquity Jhyuk
Male form of labelαρχαίος Ρωμαίος, αρχαία Ρωμαία Jhyuk

A̱rom (ku A̱romawa) ba (Lati̱n: Rōmānī; Helen gbangbang: Ῥωμαῖοι, romanized: Rhōmaîoi)[lower-alpha 1] ku yet sot taada ja nang ma̱ a̱di̱di̱t ngyei nwap a̱ni[1][2][3] ku á̱niet,[4][5] nang mi̱ jen gbangbang, kyiak neet mi̱ sa̱ncuri 2 wu A̱K ba̱ng si̱ tat sa̱ncuri 5 wu A̱A̱, si̱ doot á̱ bai nyia̱ tyok tazwa nkap Yurop ma̱ a̱di̱di̱t, hyia̱k fam A̱tyin Kpa̱mkpaan hu ma̱ng fam Afi̱rika A̱za di̱n vak swuocet mi̱ zwáng nang ba̱ ku nyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng Ri̱pobi̱lik A̱rom wu ma̱ng A̱byintyok-shan Rom ka̱ sii du bai a̱ni. Di̱n tsa hu, A̱lati̱n ba ba̱ yet kwai á̱niet Italiya ba̱ swan Rom a̱pyia̱ nggu a̱ni, bibya ma̱nyin á̱ fa ka̱nang á̱ nyia̱ A̱rom a̱ni, a̱wot fa swang a̱lyiat "A̱rom" hu si̱ ba̱ shai shi̱shai ba̱t ku si̱ kai a̱mgba̱m nkhang mi̱ da̱ a̱cak njen nang tat-a̱ghyi Rom ku li ma̱ junjung ku shyia̱ a̱cet a̱ni nang a̱gi̱gak si̱tet A̱rom ba ku mban ba̱ bu ka nshwuk a̱ni. Di̱n jen jhyang, susot vwuon da̱ á̱kum á̱niet Rom ka si̱ byia̱ á̱di̱dam á̱ghyang tazwa kyang hu nang A̱tyorom fa a̱ni. Á̱ghyang á̱niet nwuan jiyogi̱rafi, a̱lyem, ma̱ng nwap nang a̱tsatsak nkyang ma̱nang á̱ghyang á̱niet si̱ kin ndi yet nggwon-a̱byin Rom ma̱ng taada ku za̱kwa nang a̱tsatsak a̱ni.[6][7][8][9] Da̱ a̱ta̱n A̱byintyok-shan Rom ka, sheda A̱rom ku yet a̱mun sheda a̱vwuo ma̱ng kwai-nfwuo-á̱niet ja, nang á̱ ku ngaat ji̱ si̱ kup kpa̱mkpaan ma̱ng a̱mgba̱m á̱niet ba̱ shyia̱ tafa á̱gwam-shan Rom ba a̱wot nfam ma̱ng nnwap ma̱ a̱di̱di̱t ku vwuon si̱ mun shyia̱ a̱ja.[10]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Gruen 2014, w.426
  2. Diemen 2021, w. 47
  3. Though not an ethnicity in the sense of sharing the same genetic descent, the Romans could, per Diemen (2021) and others, be seen as an ethnicity in the sense of "a social identity (based on a contrast vis‐à‐vis others) characterised by metaphoric or fictive kinship". Diemen 2021, w. 47.
  4. Darling Buck 1916, w. 51
  5. Faniko Karamuço 2015, w. 3
  6. Arno 2012, w. 12.
  7. Dench 2010, w. 7
  8. Gruen 2013, w. 4
  9. Stouraitis 2018, w. 137
  10. Stouraitis 2018, w. 127


Ghyuap di̱n tyan: <ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found