A̱ta

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ka̱ á̱ nyia̱ a̱ta, á̱ fa a̱ta kya ma̱ng hyet. Nkyang zwang nia na̱ yet.


A̱ta

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]