Jump to content

A̱ta̱p a̱cyok

Neet di̱ Wikipedia
A̱ta̱p a̱cyok
Tafaa̱toot Jhyuk
Hashtagpants Jhyuk

A̱ta̱p a̱cyok wu nang á̱ ka ngyei a̱toot a̱ti̱tak a̱ni, (á̱kpa á̱ta̱p a̱cyok ba), yet tyiang a̱toot ja á̱ tywai a̱ cyok a̱ti̱tak a̱feang nang á̱ nkhwi a̱ti̱tak kyiak mi̱ dyang si̱ nat ma̱ a̱khwukhwut a̱ni khwi a̱ti̱tak hu shyia̱ di̱ ga̱nga̱ng (bah nang kyang á̱ nkhwi vam ku nwai khap a̱ti̱tak kídee misisi a̱ni bah). Mi̱ Muna̱pyia̱ A̱byintyok, swang a̱lyiat ji pants ja á̱ kyiak ji̱ fa kuzang kyang nang á̱ ntyei kyiak mi̱ dyang ji nat a̱byin ma̱nang a̱ka̱mpe a̱ni.[1] Á̱kukum á̱ta̱p a̱cyok cat li nang á̱ta̱p a̱cyok, a̱wot a̱ti̱tak mba ba ni̱ cyok a̱byin ba̱t bah -- ba̱ yong ma̱ a̱khwukhwut bibya. Ka̱ doot á̱ ghai a̱kum a̱ta̱p a̱cyok ka ma̱ng a̱ta̱p a̱cyok wu, á̱ bye ngyei a̱ta̱p a̱cyok wu "a̱junjung a̱ta̱p a̱cyok" nang mi̱ yunifom a̱lifang a̱ni, nang á̱ ngyei á̱ta̱p a̱cyok nang á̱ tywai a̱ni "a̱kukum a̱ta̱p a̱cyok". Ma̱ A̱tyap, a̱ta̱p a̱cyok wu yet tangka̱i a̱kace a̱toot hwa nang A̱tyap ba ku nwai lyen di̱n jen gbangbang a̱ni.

A̱ta̱p-a̱cyok wu nang á̱ lyen a̱ swak kuzang ma̱ng labeang a̱ni, a̱ neet di̱n jen gbangbang tsi̱tsak a̱yaasa̱ncuri 13 ma̱ng 10 A̱K, nggu wa yet a̱si̱ nang á̱ ku shyia̱ da̱ a̱vwuoniat Yanghai ka mi̱ Turi̱pan, Xinjiang (Tocharia), di̱ fam jenshyung a̱byin Caina a̱fwun.[2][3] Kyang hu á̱ nyian a̱ta̱p a̱cyok ma̱ng a̱nhu hwa yet a̱lulo, a̱wot a̱ta̱p-a̱cyok wu ku byia̱ a̱di̱di̱ri̱k a̱ti̱tak ma̱ng a̱kpa̱mkpai tsap a̱wot ku si̱ tai li á ngyei á̱ nyia̱ nggu mat ban tsaai hwa a̱ni.[4][5] Ma̱ a̱lyiak Yurop, á̱ ku khwi a̱ta̱p a̱cyok wu neet mi̱ jen gbangbang ma̱ng a̱mgba̱m jen A̱ka̱wa̱tyia̱ ce ji, a̱wot a̱ si̱ yet a̱toot a̱ti̱tak á̱ khwi ma̱ tai nang á̱tyok khwi a̱ni mi̱ swanta hu a̱mgba̱m a̱fwun. Á̱ ku byia̱ tangka̱i a̱ta̱p a̱cyok nang A̱shong ba ngyei bi̱ri̱ci̱t (breeches) a̱ni nang á̱tyok Yurop ba̱ byia̱ zwa a̱ni ku khwi di̱n jen tsa ce-a̱fwun ji da̱ a̱kwonu a̱tsak a̱ta̱p-a̱cyok wu. Neet ma̱ a̱fa̱ng sa̱ncuri nswak-nfeang ka, a̱nyiuk ba si̱si̱ mban khwi a̱ta̱p a̱cyok. Ma̱ A̱tyap di̱n jen a̱ja, ka̱nang á̱ li a̱byin ma̱ng a̱ta̱p a̱cyok, si̱ á̱ ta̱bat cywang nggu á̱ ngyei nggu ntangka̱i lyulyoot tok vwuon nang kham a̱ni. A̱fwun, nkyang na laai shai.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Hanks, Patrick, ed. (1979). Collins English Dictionary. London: Collins. p. 1061. ISBN 978-0-00-433078-5. pants pl. n. 1. British. an undergarment reaching from the waist to the thighs or knees. 2. the usual U.S. name for trousers.
  2. Mayke Wagner; Moa Hallgren-Brekenkamp, Dongliang Xu, Xiaojing Kang, Patrick Wertmann, Carol James, Irina Elkina, Dominic Hosner, Christian Leipeg, Pavel E.Tarasovh, The invention of twill tapestry points to Central Asia: Archaeological record of multiple textile techniques used to make the woollen outfit of a ca. 3000-year-old horse rider from Turfan, China, Archaeological Research in Asia, Volume 29, Zwat Tsat 2022, 100344
  3. Smith, Kiona N., The world's oldest pants are a 3,000-year-old engineering marvel, Ars Technica, Zwat Nyaai 4, 2022 good images
  4. Beck, Ulrike; Wagner, Mayke; Li, Xiao; Durkin-Meisterernst, Desmond; Tarasov, Pavel E. (22 Zwat Tswuon 2014). "The invention of trousers and its likely affiliation with horseback riding and mobility: A case study of late 2nd millennium BC finds from Turfan in eastern Central Asia". Quaternary International. 348: 224–235. Bibcode:2014QuInt.348..224B. doi:10.1016/j.quaint.2014.04.056.
  5. Beck, Ulrike; Wagner, Mayke; Li, Xiao; Durkin-Meisterernst, Desmond; Tarasov, Pavel E. (2014). "First pants worn by horse riders 3,000 years ago". Quaternary International. Science News. 348: 224–235. Bibcode:2014QuInt.348..224B. doi:10.1016/j.quaint.2014.04.056. Retrieved 6 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2015.

A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]