A̱ta ndong

Neet di̱ Wikipedia
A̱ta ndong
weapon functional class
Tafaappliance Jhyuk
Nta̱mcompressed fluid, projectile, muzzle Jhyuk
Yet a̱fi̱pcold weapon Jhyuk
Pistut semi-otomatik SIG Pro wu

A̱ta ndong ka (á̱ ka ngyei a̱ta A̱shong ku a̱ta tsuung a̱ni; á̱kpa: a̱ka̱ta ndong na) yet kyangzwang hwa ku vwuon di̱ nkak a̱ni nang á̱ nyia̱ ka̱ tang nkyang ma̱ng tsuung tang nka ji (tsuung a̱ta ndong).

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]