Jump to content

A̱tak (fam)

Neet di̱ Wikipedia
a̱tak
cardinal direction, points of the compass
Yet a̱fi̱pa̱za, a̱tyin, jenshyung Jhyuk
Category for the view from the itemCategory:Views from south Jhyuk

A̱tak yet kpang hwa nang á̱ nshyiat kpang swat ma̰ á̱niet byin ku a̱keang a̱ni. Kpang a̱vwuo hu nang á̱ nshyiat a̱tak a̱ni huhwa yet tsi̱tsak kpang a̱myian ma̱ng a̱yak. Swang a̱lyoot a̱tak jini á̱ shyia̱ nji wa neet ma̱ a̱khwukhwuop nwap a̱shong wu, kyiak neet da̱ a̱tyong *Proto-Germanic *sunþaz ("a̱tak"), shimba a̱lyoot ka kwon kyang ma̱ng a̱ni̱nan Proto-Indo-European ba̱ nyia̱ swang a̱lyoot ji neet da̱ a̱lyoot mam kya a̱ni. Nnwap njhyiang khia̱ nang a̱tak ka yet a̱nia wa, nang a̱tsak a̱lyiat wa yet nyia̱ ku fa tyan mam hu ta̱p wa a̱ni

(mami kpang swanta nyiung),[1] ma̱nang Latin meridies 'a̱ta̱mam, a̱tak' (kyiak mi̱ng medius 'a̱ka̱wa̱tyia̱' + a̱khwu 'mam', cf Shong meridional), a̱wot nang a̱ghyiang nkwok a̱ni nyiȧ̱ a̱tak yet kpang bwak yak hwa kyiak neet da̱ a̱ta̱m nang a̱nu mam ka n ghwut a̱ni, ma̱nang a̱sham a̱lyat A̱gwaza ka di̱ nwap a̱niet a̱bru hu nkhia̱ ani תֵּימָן teiman 'A̱tyin' kyiak neet יָמִין yamin 'da̱ yak', Aramaic תַּימנַא taymna kyiak neet יָמִין yamin 'a̱yak neet da̱ a̱yak' mbeang Syriac ܬܰܝܡܢܳܐ taymna neet ma̱ ܝܰܡܝܺܢܳܐ yamina ( kyang ku mbyia̱ alyoot Yemen ka a̱nihuhwa yet,a̱yin ka̱ shyia̱ a̱tak a̱yak/a̱byin a̱niet Levant[2]).

South is sometimes abbreviated as S