A̱yet

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
a̱yet
Tafaeating party Jhyuk

A̱yet wu (á̱kpa: a̱yaayet ba) yet ya ma̱ng swuo, ma̱ng bwom bubwom ma̱ng song nang á̱nietbishyi nyia̱ a̱ni mat ba̱ tak a̱gwai mba na kpa̱sai.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]