Bwan lyuut

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
bwan lyuut
Scole dilé Swira flotche K G.jpg
Subclass ofconversion of scripts Jhyuk
Yet kapconversion of scripts Jhyuk
Yet a̱fi̱pback-transliteration Jhyuk

Bwan lyuut yet tangka̱i shai lyuut hwa neet mi̱ vak lyuut nyiung nat mi̱ ghyang ma̱nang á̱ ni̱ shai zwunzwuo lyuut ji di̱ nvak a̱meang a̱ni, nang mi̱ Helen ⟨α⟩ → ⟨a⟩, Kurilut ⟨д⟩ → ⟨d⟩, Helen ⟨χ⟩ → zwunzwuo fafaan ji ⟨ch⟩, A̱rmeniya ⟨ն⟩ → ⟨n⟩ ku Lati̱n ⟨æ⟩ → ⟨ae⟩.[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Transliteration". Retrieved 26 Zwat Nyaai 2021.