Cot

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Cot, cod, a̱vwuoa̱tung á̱nietkhwikristi yet tyan nang Á̱nietkhwikristi ba cong á̱ nnaai a̱wot á̱ nkyuak ntong a̱zaghyi Agwaza a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]