Cyia̱ga̱vang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
cyia̱ga̱vang
Tafacereal grain, staple food, caryopsis, food ingredient, shelf-stable food Jhyuk
Byia̱ ta̱ma̱ta̱bwai, risotto, Nasi goreng Jhyuk
Vak nyiankhap cyia̱ga̱vang Jhyuk
Natural product of taxonOryza, Oryza sativa Jhyuk
Unicode character🍚 Jhyuk

Cyia̱ga̱vang yet tswa tangka̱i a̱kwop wu á̱ ngyei Oryza sativa (cyia̱ga̱vang A̱siya) a̱ni ku si̱ nji á̱ ka ndyen ba̱t a̱ni bah da̱ á̱ ngyei Oryza glaberrima (cyia̱ga̱vang Afrika) a̱ni. Á̱ maai á̱ wan cyia̱ga̱vang a̱nia ku á̱ nyia̱ tuk ma̱ng a̱nhu ku á̱ bwuyap a̱ta̱bwai.