Jump to content

Fi̱ng

Neet di̱ Wikipedia

Fi̱ng hwa yet jen ja nang nggwoseam/nggwonean nshyia̱ ma̱ tsi̱tsak nggwon ma̱ng kwop a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]