Ga̱swuong ntak

Neet di̱ Wikipedia

Ga̱swuong ntak ji (á̱kpa: ga̱swúong ntak ji) ja yet kap vam hwa ku shyia̱ di̱ ngaan kpai ntak a̱tyubishyi ma̱ng nyam ji̱ byia̱ a̱ti̱tak nang a̱tyubishyi a̱ni. Ga̱swúong ji shyia̱ tswuon ma̱ng tak nyiung.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]