Jen

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Jen yet ya a̱son di̱ tak ti̱tak nswuan ma̱ng nyiá̱ ji̱ ku nyia̱ di̱ kyai nang á̱ si̱ mi̱n bwuok á̱ bai ma̱ng a̱nji bah, kyiak neet di̱n jen ji̱ ku swak a̱ni, ba̱ng si̱ tat a̱fwun, si̱ tat á̱zanson.[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Time (di̱n Shong). The American Heritage Dictionary of the English Language (jhyuk naai hu), 2011. "A nonspatial continuum in which events occur in apparently irreversible succession from the past through the present to the future."