Ji̱p

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
ji̱p
organisms known by a particular common name
Tafaproductive animal Jhyuk
Ji̱p a̱sa̱khwot mbyin (Synoicus ypsilophorus)

Ji̱p yet tsuung a̱lyoot ja da̱ a̱di̱di̱t nce a̱ka̱man nang á̱ tung á̱ mat di̱ tak ti̱tak Galliformes hu a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]