Jump to content

Jok

Neet di̱ Wikipedia
jok
Tafastill waters Jhyuk
Á̱ fang ma̱hydrology Jhyuk

Jok, yet kpam a̱sa̱khwot hwa ku kyiak a̱kpai ma̱ng li tsuung nang á̱ ghwai a̱sak di̱ nnyan a̱wak.