Jump to content

Khwi

Neet di̱ Wikipedia
khwi
type of world view, activity
Tafabelief system, world view Jhyuk
Yet kapmagic and religion Jhyuk
Á̱ fang ma̱theology, religious studies, history of religions, philosophy of religion, sociology of religion Jhyuk
Hashtagreligion Jhyuk
Geography of topicreligion and geography Jhyuk
Nkhanghistory of religions Jhyuk
Practiced bybeliever, cleric, religious, religious figure Jhyuk
Yet a̱fi̱pantireligion Jhyuk
Byia̱ lyulyootlist of religions and spiritual traditions Jhyuk

Khwi yet nvak maat nkhyang ma̱ng taada, bi̱ri̱ng mi̱ nok za̱nang ma̱ng mmaat, tei shyai tak a̱chyiat, nwuak fwuo, Khwuk a̱ghyi, tyai tam, a̱ka̱vwuo nwuat za̱nang, shyei a̱za̱nson, tswang, ku á̱vwuo tung, na mun yet a̱tyubishyi ang ma̱ bok, nkut, ma̱ng a̱za̱za̱ra̱k nkyang ku nang fang na di ntam na̱ byia̱ ma khwi hu a̱ni. Kuzang a̱vwuo khwi byia̱ ku si̱ ma̱ng nwai kyiak bankyang a̱za̱za̱ra̱k ma̱ng a̱vwuo nwuak shi, a̱za̱za̱ra̱k a̱vwuo, nwuak fwuo, ma̱ng swak chet ang ku nchet ang.