Jump to content

Khwo

Neet di̱ Wikipedia
khwo
Tafasocial exploitation, unfree labour Jhyuk
Nkhanghistory of slavery Jhyuk

Khwo yet ka̱nang a̱yin byia̱ a̱ghyang a̱niet a̱ yet nang kyang nggu hu a̰ni nang gu maai tyia̱ di̱ kuzang tangka̱i ta̱m nang gu cat gu nyia̱ a̱ni.[1] Ma̱ gba̱mgbam, khwo yet tyei a̱ghyang a̱niet ta̱m di̱ ta hwa, a̱wot khai a̱vwuonta̱m ma̱ng a̱vwuonswat a̱khwo hu si̱ yet si̱ a̱tyoli wu wa gu khai. Tyei di̱ khwo yet tyei a̱tyubishyi di̱ khwo hwa, a̱wot á̱ ka ngyei a̱tyu a̱wa a̱khwo ku a̱tyukhwo (li § Swáng a̱lyiat).

  1. Allain, Jean (2012). "The Legal Definition of Slavery into the Twenty-First Century". In Allain, Jean (ed.). The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary. Oxford: Oxford University Press. pp. 199–219. ISBN 978-0-19-164535-8.