Jump to content

Kpa cam a̱byin

Neet di̱ Wikipedia
kpa cam a̱byin
Tafastatute, sources of law, authorizing legislation, Constitutional document, structure Jhyuk
Á̱ fang ma̱constitutional history Jhyuk

Kpa cam a̱byin yet a̱gba̱ngda̱ng kwa̱ a̱bwuat hwa nang a̱ng lyuut asaraai cam na̱ng a̱byin ka hwui a̱ni mi̱ng dokoki bahu a̱ni .[1][2]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]