Kwaa̱mbwat

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
kwaa̱mbwat
Austria - Admont Abbey Library - 1407.jpg
Subclass ofdocument, collectible, version, edition, or translation Jhyuk
Byia̱ ta̱msource of information, reading Jhyuk
Byia̱ lyulyootlists of books Jhyuk
Nkhanghistory of the book Jhyuk
Model itemThe Fellowship of the Ring, The Qur’an, The Count of Monte Cristo, Dream of the Red Chamber Jhyuk
Entry in abbreviations tableкн. Jhyuk
Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza Gutenberg hu, ku yet nyiung mami nkwambwat ntsa nang á̱ lyui a̱ni ma̱ng nyap lyui hu.

Kwaa̱mbwat hu (á̱kpa: nkwaa̱mbwat na; ku kwambwak, ta̱ka̱da) yet vak kwok a̱tsatsak nkhang hwa di̱n vak lyuut ku nghwughwu, a̱wot ku byia̱ ngwat (ku pejí, nang á̱ nyia̱ ma̱ng papirut a̱ni, parchment, vellum, ku pepa) nang á̱ ba̱ng ndung á̱ si̱ kup ma̱ng a̱kup.[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. IEILS, p. 41