Ma̱sa̱t gbangbang

Neet di̱ Wikipedia
Ma̱sa̱t gbangbang
ancient civilization, cultural region, historical country, historical region
Kpaat4. millennium BCE Jhyuk
Vam-a̱byinAfrika Jhyuk
A̱byinMa̱sa̱r Jhyuk
Historical regionAncient Near East, Nile Valley Civilizations Jhyuk
Coordinate location29°48′0″N 31°18′0″E Jhyuk
Yet a̱ci̱tPrehistoric Egypt, Predynastic Period of Egypt Jhyuk
Jen ntsa4. millennium BCE Jhyuk
Jen tyiai395 Jhyuk
Á̱ fang ma̱Egyptology Jhyuk
Dissolved, abolished or demolished date30 BCE Jhyuk
Geography of topicgeography of Ancient Egypt Jhyuk
Nkhanghistory of ancient Egypt Jhyuk
Tung zwa a̱pyia̱ a̱lyiat hueconomy of Ancient Egypt Jhyuk
Sa mat tá̱si̱laCategory:Maps of Ancient Egypt Jhyuk
Map

Ma̱sa̱t gbangbang ku yet tat-a̱pyia̱ hwa di̱ fam A̱za-a̱tyin Afi̱rika gbangbang, ku la̱u shyia̱ di̱ fam a̱tatak A̱ghyui Nayit ka, a̱wot a̱byin ka si̱ swan da̱ a̱vwuo ka nang á̱ ndyen nang a̱byin Ma̱sa̱t a̱fwun a̱ni. Tat-a̱pyia̱ Ma̱sa̱t gbangbang ntung Ma̱sa̱t a̱zaghyi-nkhang a̱wot ku si̱si̱ mun kpa̱mkpaan ma̱ng a̱lyia̱ 3100 A̱K (si̱sak ma̱ng a̱za̱za̱rak fang Ma̱sa̱t wu)[1] ma̱ng muna̱pyia̱ cucuk-tyok A̱za ma̱ng A̱tak Ma̱sa̱t di̱n jen Menet (di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t á̱ ka nfa nyia̱ nggu wa si̱ bu yet Narmer).[2] Nkhang Ma̱sa̱t gbangbang na ku vwuot nang nce ntyok na̱ cong shansham a̱ni, a̱wot a̱ka̱tyong nwai swat nyinyang si̱ ki nnwuo tsi̱tsak nang á̱ ngyei A̱ka̱cak A̱ka̱wa̱tyia̱ na a̱ni: A̱khwukhwop A̱byintyok A̱tsan Ce A̱shong-tswam wu, A̱byintyok A̱ka̱wa̱tyia̱ ka A̱ka̱wa̱tyia̱ Ce A̱shong-tswam ka ma̱ng A̱byintyok A̱fai Ngaan Ce A̱shong-tswam ka.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Chronology (2000).
  2. Dodson & Hilton (2004), p. 46.