Nam

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nam yet vam nyam nang á̱ ya nang kyayak hwa a̱ni.


A̱bun nam nyak ma̱ng nywan nang á̱ kap á̱ sak zan a̱ni

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]