Nyam

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nyam (á̱kpa: nyám; á̱ bu ngyei Metazoa) yet nkyang nswuan yukariyot na̱ byia̱ a̱yaasel ma̱ a̱di̱di̱t ja, mi̱ di̱ tyok nyam hu mi̱ bayoloji.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]